چهارشنبه, تير 05, 1398
     


اخبار صندوق خيريه
تاریخ: 1393/03/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 1883 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
اساسنامه صندوق خيريه و حمايت از بيماران خاص اهار

 اساسنامه

 اساسنامه

 
ماده 1- نام موسسه : صندوق خيريه و حمايت از بيماران خاص آهار
ماده 2- نوع فعاليت صندوق :
كليه فعاليت هاي صندوق غيرسياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقا طبق اساسنامه فعاليت خواهد نمود.
ماده 3- موضوع فعاليت صندوق :
·   پيشگيري و درمان بيماري هاي خاص
·   انجام امور خيريه
·   تحقيقات
ماده 4- مركز اصلي موسسه:
آهار ، خيابان دهكده ، كوچه پارسا، پلاك 2
تبصره 1: درصورت لزوم موسسه مي تواند بعد از موافقت سازمان هاي ذيربط  در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا نمايندگي يا دفتر داير نمايد.
ماده 5- سرمايه موسسه :
دارايي اوليه  موسسه اعم از منقول و غير منقول مبلغ چهار ميليون ريال مي باشد
ماده 6- مدت فعاليت صندوق :
از مدت تاسيس به مدت نامحدود تشكيل مي شود.
ماده 7- تابعيت صندوق:
تابعيت ايراني است.
ماده 8- مجمع عمومي عادي صندوق پايان اسفند هر سال پس از انقضاي سال مالي موسسه تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك از اعضاي هيئت مديره يا موسسين بطور فوق العاده تشكيل گردد.
ماده 9- دعوت هريك از جلسات مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره ،‌مديرعامل و يا موسسين بوسيله دعوتنامه كتبي يا دررج آگهي در سايت انجمن علمي فرهنگي آهار صورت مي گيرد.
ماده 10- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
الف- استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه موسسسه و تصويب آن
ب- تعيين خط مشي آينده موسسه و تصويب آن
ج- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و موسسين
د- انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس
ماده 11- وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
الف- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند ماده از اساسنامه
ب- تغيير در تركيب هيئت مديره موسسه
ماده 12- هيدت مديره موسسه مركب از 7 نفر خواهد بود كه توسط مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده از بين موسسين و يا از خارج انتخاب مي شوند.
تبصره 2: در هيئت مديره حضور حداقل نيمي از اعضا الزامي است
ماده 13- هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب مي نمايد و همچنين سه نفر از اعضاي هيئت مديره به عنوان صاحبان حساب و دارندگان حق امضا براي حساب مالي صندوق مي باشند. يك نفر از افراد نيز به عنوان بازرس تعيين مي گردد.
ماده 14- هيئت مديره نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد.
ماده 15-  جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا معتبر است.
ماده 16- دارندگان حق امضا در صندوق:
دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك ، سفته ،‌برات ، اسناد تعهد آور و قراردادها را هئيت مديره تعيين مي كند.
ماده 17- هر يك از اعضا هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را به هر يك از موسسين براي مدتي كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض كند.
ماده 18- سال مالي هر سال از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند هر سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ تاسيس صندوق است.
ماده 19- بودجه صندوق از طريق جمع آوري هدايا ، اعانات، كمك هاي مردمي، قبول وصيت، وقف و كمك هاي اعضا، حق عضويت،‌ انجام طرح هاي تحقيقاتي و اجرايي تامين مي شود.
ماده 20- فوت يا مجروحيت هر يك از موسسين باعث انحلال موسسه نخواهد شد.
ماده 21- انحلال موسسه مطابق قانون مي باشد و در صورتي كه مجمع عمومي راي به انحلال موسسه دهد رئيس هيئت مديره يا مديرعامل به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد و تمام دارايي و اموال موسسه صرف امور خيريه شده و يا به يكي از خيريه ها يا سازمان هاي غير دولتي و يا بهزيستي منتقل خواهد شد.
 
کد: 207
نویسنده خبر: الناز بلوچ
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:
تنها کاربران ثبت نام شده مجاز به ارسال نظر می باشند.
Text/HTML
علاقه‌مندان مي‌توانند كمك هاي خود را از طريق شماره حساب 4987833547 بانك ملت شعبه نبوت ( كد 68460) و یا شماره کارت 6104337953788278  به دست نيازمندان برسانند.
حريم كاربران  |  شرایط استفاده
كليه حقوق براي انجمن علمي فرهنگي آهار محفوظ است 1389