يکشنبه, شهريور 24, 1398
     


درباره ما

 

                             

انجمن علمی فرهنگی آهار- شماره ثبت: 2511

 انجمن علمی-فرهنگی روستای آهار از بهار سال 1383 خورشيدی به طور غير رسمی فعاليت خود را آغاز نمود و در بهار سال 1385 رسما به عنوان يک سازمان مردم نهاد به ثبت رسيد. انجمن دارای بيش از 60 عضو در گرايشهای تحصيلی علوم انسانی، تجربی و فنی-مهندسی می باشد. بيش از 12 درصد اعضا دارای مدرک دکتری بوده و يا در مقطع دکتری مشغول به تحصيل هستند. بالغ بر 10 درصد اعضا دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند. 60 درصد اعضا دارای مدرک کارشناسی بوده و يا در اين مقطع در حال تحصيل هستند و ديگر اعضا دارای مدرک کاردانی می باشند. اهم  فعاليت های گذشته اين انجمن به شرح زير است:

 •      برگزاری اولين همايش مديريت بحران در منطقه رودبار قصران در پاييز 89
 •      برگزاری کنسرت موسيقی سنتی در ميلاد پيامبر اکرم (ص) در سال 1388
 •      ايجاد امکانات بازديد از سد گتوند برای اعضای انجمن در سال 1388
 •      برگزاری اولين همايش "پرورش درختان ميوه (گيلاس) در منطقه رودبارقصران" در سال 1387
 •      برگزاری اولين نمايشگاه نقاشی در روستای آهار 1386
 •      اولين همايش "بهداشت بانوان در منطقه رودبارقصران" در سال 1385
 •      برگزاری همايش بزرگداشت مرحوم دکتر حسين کريمان در تابستان سال 1384 خورشيدی
 •      برگزاری جلسات مستمر ماهانه
 •      انجام سخنرانيهای علمی در جلسات ماهانه
 •      تهيه مقالات کاربردی علمی مرتبط با روستای آهار
 •      برگزاری دو اردوی کوهنوردی يک روزه توسط اعضای انجمن
 •      ايجاد وب سايت اينترنتی .
 •      ثبت انجمن به عنوان يک سازمان مردم نهاد (NGO)

 

محل مرکزی انجمن: روستای آهار در استان تهران شهرستان شمیرانات خ دهکده ک پارسا پ2 منزل علیرضا علیرمضانی که محل نگهداری کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات می باشد . انجمن دارای مهر و آرم مخصوص می باشد که به وسیله ی مدیر عامل حفظ و حراست می گردد و مسئولیت قانونی دارد .
      اساسنامه
 کلیات و اهداف
انجمن علمی و فرهنگی آهار غیر دولتی می باشد . سازمان ngo (سمن) و بر اساس برنامه های سازمان سمن فعالیت می نماید و شماره ثبت آن 2511 می باشد زمان فعالیت انجمن نا محدود و در صورت عدم فعالیت یا انحلال، هیئت مدیره .مدیر عامل و هیئت موسس در مجمع عمومی تصمیم گیری می کنند . هیئت موسس بعد از تاسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرایی تحت عنوان موسس مسئولیتی در انجمن نخواهد داشت .
اهداف انجمن :
اشاعه فرهنگ و علم در سطح روستای آهار و شهرستان شمیرانات
شرایط عضویت : داشتن نسبت سببی یا نسبی با اهالی روستای آهار . داشتن تحصیلات دانشگاهی و علاقه مندان به علم و فرهنگ و متخصصین و مدیران .
وظایف هیت موسس : انجام اقدامات اولیه تشکیل برای تاسیس . انتخاب و دعوت از اعضا و انتخاب اولین مدیران و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی .
ارکان انجمن عبارتند از : مجمع عمومی . هیئت مدیره . مدیر عامل . بازرسان
مجمع عمومی  : اعضا ،عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود . مجمع عمومی فوق العاده هر دوسال یک بار در تیر ماه جهت انتخاب هیئت مدیره و مشاوره یا تصویب هر موضوعی از طرف هیئت مدیره انجام می شود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضا و جهت هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد اعضا حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت .مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای بالاترین رکن اجرایی یا یک دوم اعضا تشکیل گردد .
 
وظایف مجمع عمومی عادی:
1- انتخاب اعضای بالا ترین رکن اجرایی(هیئت مدیره- مدیر عامل) بازرسان
2-استماع و رسیدگی به گزارش بالا ترین رکن اجرایی
3-تعیین خط مشی کلی انجمن
4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های بالاترین رکن اجرایی
5-تصویب تراز نامه و بودجه انجمن
6-تعیین روزنامه کثیر الانتشار (در صورت لزوم) جهت درج آگهی ها و دعوت نامه و سایت
7-عزل اعضای بالاترین رکن اجرایی و بازرسان
 
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد
1- با درخواست بالاترین رکن اجرایی یا بازرس
2- با درخواست یک سوم اعضا
تبصره1: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 15 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید
تبصره2: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت
تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حا ضر در جلسه معتبر خواهد بود
وظایف مجمع عمومی فو ق العاده
1- تصویب تغییرات اساسنامه
2- بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن
3- تغییر در میزان سرمایه انجمن
4- انحلال انجمن قبل از موعد
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره میشود
 
هیئت مدیره
دارای بالاترین رکن اجرایی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود
تبصره1: جلسات بالا ترین رکن اجرایی، با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبرخواهد بود
تبصره2: شرکت اعضای بالاترین رکن اجرایی در جلسات هیئت مدیره ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود
تبصره3: اعضای هیئت مدیره میتوانند هر گاه که نیاز به جلسه داشتند با وقت قبلی جلسه را تشکیل بدهند
تبصره4:انتخاب اعضای مجدد هیئت مدیره بلا مانع است
در صورت فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس، عضو علی البدل می تواند به جای عضو اصلی انجام وظیفه نماید
 اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل میدهنداز میان خود یک نفر ریئس و یک نفر نایب ریئس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حود اختیارات انها را آیین نامه داخلی مشخص مینماید
تبصره:هیئت مدیره در صورت نیاز انجمن میتواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضا تعریف نماید
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلا مانع بودهو هیئت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی    خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب بالاترین رکن اجرایی جدید دعوت نماید . هیئت مدیرهده روز قتل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابا ت را به مراجع زی ربط و زی صلاح اعلام خواهد نمود . هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن است.
وظایف و اختیارات هیئت مدیره
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول- رسیدگی به حساب ها- پرداخت دیون و وصول مطالبات - اجرای مصوبات مجامع عمومی - افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی- تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه ی مراحل قانونی - تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن- قطع و وصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود و هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل0 به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال منقول که مستلزم تصوبب مجمع عمومی می باشد به به نام انجمن انجام دهد
بازرسان :
مجمع عمومی عادی یک یا چند نفر رابه عنوان بازرس اصلی وبازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.انتخاب مجدد بازرسان بلامانع خواهد بود.
وظایف بازرس (بازرسان )
1.بررسی کلیه اسناد واوراق مالی وتهیه گزارش برای مجمع عمومی .
2.مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی وغیر مالی وتهیه گزارش عملکرد برای اصلاح مجمع عمومی
3.گزارش هرگونه تخلف بالاترین رکن اجرایی از مفاد اساسنامه وقوانین موضوعه به مجمع عمومی
4-بازرس باید در باره صحت صورت دارایی وعملکرد بالاترین رکن اجرایی ودر باره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اندکتبا اظهار نظر نماید.
5سایر وظایف که قانون به عهده بازرس قرار داده است وبازرس میتواند بدون داشتن حق رای در جلسات بالاترین رکن اجرایی شرکت نماید
بازرس میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی وبازرسی رادر مورد عملیات اجرایی انجمن انجام داده واسناد ومدارک واطلاعات مربوته را مطالبه کرده ومورد رسیدگی قرار دهد ودرصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .
در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یاسلب شرایط ازاو بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد کرد.
هیئت مدیره -مدیرعامل وبازرسان تا زمانی که جانشین انها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده به مسئولیت خود باقی خواهند بود.
جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم واقدام در باره آنصلاحیت خاص مجمع عمومی است بالاترین رکن اجرایی کلیه اختیارات لازم برای امور.مشروط بر رعایت اهداف انجمن دارا می باشد.
مدیر عامل:
بالاترین رکن اجرایی (هیئت مدیره ) باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیر عامل می تواند عضو هیئت مدیره باشد
مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان تشکل غیر دولتی باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا در مجمع عمومی
مدیر عامل مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محصوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد و عزل وی از اختیارات بالا ترین رکن اجرایی می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد
   انتخاب مجدد مدیر عامل بلا مانع است
کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور با امضا مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن معتبر خواهد بود مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد
1) نمایندگی قانونی انجمن در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
2) در صورت نیاز استخدام و عزل و نصب کارکنان انجمن درز حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیئت مدیره
3) نگهداری دارایی _ اموال _ حسابها _ اسناد و دفاتر انجمن
4) اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفویض شده است
5) ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش _ بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی
6) تهیه پیش نویس تراز نامه _ بودجه _ خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارسال به مجمع عمومی
7) تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در بالاترین رکن اجرایی
8) نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب _ نمایندگیها و دفاتر در صورت لزوم
9) پیشنهاد بر گزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به هیئت مدیره
10) انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق آیین نامه های مصوب و قانونی تجارت به مدیر عامل محول شده باشد یا بشود
حقوق و مزایای مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره تعیین می شود . مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیئت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلا مانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضا ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد .
بودجه و مواد متفرقه :
بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا _ اعانات - قبول وصیت _ وقف _ حق عضویت و سایر فعالیتهای قانونی و مجاز تامین می شود
درامد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد انجمن مکلف است کلیه درامدهای حاصله را مطابق اساس نامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکها رسمی ایران نگهداری نماید . سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان ماه تیر ختم می شود به استثنا سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود
تغییرات :
انجمن مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه یا محل انجمن و تغییرات بعدی را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام نماید
انحلال :
در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل دو نفر را به عنوان هیئت تسویه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم .دارایی انجمن را با تصویب مجمع عمومی و تعیین نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت کشور و دارایی و اقتصاد به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه مشابه که در داخل کشور فعالیت می نماید واگذار نماید و هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید

 
با هم بودن:
ای خالق بی همتا وای یاری دهنده جمع .ما با هم جمع شده ایم به یاد تو وبه خدمت تو. تا بتوانیم در خدمت یاران نیز باشیم چون تو گفته ای که دست خدا با جماعت است .اندیشه های کهن وسنتی را تجدید بررسی کنیم ودر پی گامی نو وکلامی نو .به پیشواز راهی گسترده آمده ایم .آمده ایم تا با هم باشیم وبه شکوفایی توانایی واستعدادهای نهفته یکدیگر کمک کنیم وبستری برای رشد وترقی یکدیگر باشیم .آمده ایم صادقانه همدیگر را همراه باشیم تا کاشف خلاقیتهای دیگری باشیم وبا این یقین که تو هدایتمان خواهی کرد .که تو فرموده ای بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را .ما می خواهیم زلال باشیم تا آسمان در ما پیدا باشد چه به صورت گودالی از آب یا دریایی بیکران.با این یقین که هیچ چیز جز تو ایمن نیست .اما این تویی که راههای سخت رابا کوشش ما هموار خواهی کرد وما تنها هدفمان جلب رضایت هم نوعان است که خود عبادتی به درگاه توست .به این امید که مقبول افتد که تو فرمودی تشکر از مخلوق تشکر از خالق است
 
             
          به هم رسیدن آغاز -     با هم کار کردن پیشرفت -      با هم ماندن کامیابی است .
 
درود به همه آنانکه با تمام سختی راه در کنارمان می مانند دوستشان داریم ودوستشان می مانیم .

 

اعضای هیأت مؤسس انجمن عبارتند از:

1-محسن علیرمضانی

2- اصغر نادی

3-منوچهر نورعلی

3-علبرضا علیرمضانی

5-میثم کریمان

چارت سازمانی انجمن عبارت است از:

-مجمع عمومی

-هیأت مدیره

-مدیر عامل-مشاور مدیر عامل

-بازرسان

کارگروه های مدیر عامل عبارتند از:

1-علمی وفرهنگی

2-سایت اینترنتی

3-امور دانشجویی ودانش آموزی

4-ورزشی

5-هنری


با تشکر از آقای اصغر نادی که مطالب فوق را تهیه و تنظیم نموده اند.
تبليغات
حريم كاربران  |  شرایط استفاده
كليه حقوق براي انجمن علمي فرهنگي آهار محفوظ است 1389